برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : باقرالعلوم (ع) فریدونکنار
نام مسئول
سید عباس بردبار
نام مداح
محمد خبازنیا
نام همیار بهداشت
قربانعلی خبازکناری
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
فریدونکنار-خیابان ولیعضر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221150012
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : باقرالعلوم (ع) فریدونکنار
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : فریدونکنار-خیابان ولیعضر
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0