برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بازار مسگرهای کرمان
نام مسئول
منصور اشرف
نام مداح
منصور پورشیخ
نام همیار بهداشت
محمدهادی اشرف
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان خیابان شهید تجلی (گنجعلیخان) بازار مسگرها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بازار مسگرهای کرمان
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان خیابان شهید تجلی (گنجعلیخان) بازار مسگرها
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 15:15
زمان پایان : 17:15