برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : باب الحوایج قمربنی هاشم روستای زاغمرز
نام مسئول
گل بابا زنگتی
نام مداح
محسن طاهری امیری
نام همیار بهداشت
مجتبی رجبی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر روستای زاغمرز خیابان شهدا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47454
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : باب الحوایج قمربنی هاشم روستای زاغمرز
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر روستای زاغمرز خیابان شهدا
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0