برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : باب الحوائج
نام مسئول
اصلی فرامرزی
نام مداح
اصلی فرامرزی
نام همیار بهداشت
مریم حیدری
استان
قزوین
شهرستان
شهر صنعتي البرز
آدرس
شهرستان البرز- شهر الوند- 8متری شهید مطهری- کوچه علیمردانی-101
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 227050304
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : باب الحوائج
استان : قزوین
شهرستان : شهر صنعتي البرز
آدرس : شهرستان البرز- شهر الوند- 8متری شهید مطهری- کوچه علیمردانی-101
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:3
زمان پایان : 12:3