برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : باب الحوائج ابوالفضل العباس
نام مسئول
عارف گرامه پور
نام مداح
رسول گرامه پور
نام همیار بهداشت
منصور گرامه پور
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
پانصد دستگاه بلوار استاد شهریار شهریار ۱۶ پلاک ۱
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-15135
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : باب الحوائج ابوالفضل العباس
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : پانصد دستگاه بلوار استاد شهریار شهریار ۱۶ پلاک ۱
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0