برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ایمان
نام مسئول
مریم دلیر ناتری
نام مداح
آزیتا کیادلیری
نام همیار بهداشت
فاطمه کیاپاشا
استان
مازندران
شهرستان
چالوس
آدرس
خیابان سعدی خیابان شهدا خیابان شهید شمس ناتری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 94114/2245
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ایمان
استان : مازندران
شهرستان : چالوس
آدرس : خیابان سعدی خیابان شهدا خیابان شهید شمس ناتری
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 17:0