برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ایستگاه سلامت
نام مسئول
حمید عزیزی
نام مداح
نداریم نداریم
نام همیار بهداشت
امین لباف زاده
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
میدان شهید بهشتی پاساژ کویتیها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ایستگاه سلامت
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : میدان شهید بهشتی پاساژ کویتیها
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0