برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : اکرم آباد
نام مسئول
سجاد کوه کن
نام مداح
مجتبی حسینی
نام همیار بهداشت
مجتبی حسینی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
یزد اکرم آباد پردیسان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49237
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : اکرم آباد
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : یزد اکرم آباد پردیسان
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:1
زمان پایان : 21:25