برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار چهارده معصوم خیابان بابا افضل
نام مسئول
ابوالفضل صمد زاده
نام مداح
حاجی تقی زیارتی
نام همیار بهداشت
کاظم حدادی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان باباافضل
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100350
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار چهارده معصوم خیابان بابا افضل
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان باباافضل
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30