برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار دو طفلان مسلم خیابان غیاث الدین جمشید
نام مسئول
عباس حسن زاده زارع
نام مداح
حسین برزی
نام همیار بهداشت
مهدی بایعی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-49081
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار دو طفلان مسلم خیابان غیاث الدین جمشید
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان غیاث الدین جمشید
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0