برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار حیسنی و ابو الفظلی (ع)
نام مسئول
کامران میری پریانی
نام مداح
کامران میری پریانی
نام همیار بهداشت
کامران میری پریانی
استان
کرمانشاه
شهرستان
كرمانشاه
آدرس
شاطرآباد. کوچه شهید مظفر بابایی کوی برادران
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 19-671-15593
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار حیسنی و ابو الفظلی (ع)
استان : کرمانشاه
شهرستان : كرمانشاه
آدرس : شاطرآباد. کوچه شهید مظفر بابایی کوی برادران
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30