برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار حسینی میدان سنگ مجمع النور
نام مسئول
سید احمد طباطبائی
نام مداح
عباس جهانی
نام همیار بهداشت
حسن مقدم
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان میدان سنگ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100160
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار حسینی میدان سنگ مجمع النور
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان میدان سنگ
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:30
زمان پایان : 23:59