برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار المهدی
نام مسئول
امراله امامی
نام مداح
مهدی مومنی
نام همیار بهداشت
منصور کریم زاده
استان
کرمان
شهرستان
نگار
آدرس
خیابان شهید مطهری بعد از کوچه دوم سمت چپ تکیه فاطمیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 216030057
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار المهدی
استان : کرمان
شهرستان : نگار
آدرس : خیابان شهید مطهری بعد از کوچه دوم سمت چپ تکیه فاطمیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0