برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار المهدی (مهدیه)
نام مسئول
عباس قانعی
نام مداح
علی اکبر طالعی
نام همیار بهداشت
عباس قانعی
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
خیابان مهدیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 225020027
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار المهدی (مهدیه)
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : خیابان مهدیه
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 6:0
زمان پایان : 7:0