برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار العباس
نام مسئول
هوشنگ فرخی
نام مداح
علی جلالی
نام همیار بهداشت
رضا دهقان
استان
کرمان
شهرستان
جيرفت
آدرس
جیرفت میدان ش باهنر خ ش صدوقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 216050182
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار العباس
استان : کرمان
شهرستان : جيرفت
آدرس : جیرفت میدان ش باهنر خ ش صدوقی
تاریخ شروع : شهریور ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:0