برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار الرقیه س
نام مسئول
صادق کوهسرخی
نام مداح
جلال کوهسرخی
نام همیار بهداشت
صادق کوهسرخی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
کرامت 60
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010278
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار الرقیه س
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : کرامت 60
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 14:50
زمان پایان : 14:50