برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار الرضا(ع)
نام مسئول
مسعود ربیعی
نام مداح
سید جواد شیرین کار
نام همیار بهداشت
رضا بنگر
استان
خراسان رضوی
شهرستان
سرخس
آدرس
شهر مزداوند سرخس
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-9381-47728
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار الرضا(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : سرخس
آدرس : شهر مزداوند سرخس
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:15
زمان پایان : 21:59