برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار الحسین
نام مسئول
توفیق مزرعه
نام مداح
امین علی مزرعه
نام همیار بهداشت
داخل مزرعه مزرعه
استان
خوزستان
شهرستان
سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس
شهر ابوحمیظه خ مسجد امام باقر علیه السلام حسینیه ۱۴ معصوم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-6441-29466
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار الحسین
استان : خوزستان
شهرستان : سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس : شهر ابوحمیظه خ مسجد امام باقر علیه السلام حسینیه ۱۴ معصوم
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:24
زمان پایان : 23:29