برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار الحسین
نام مسئول
محمد حسین رنجبر
نام مداح
محسن مروی
نام همیار بهداشت
کیومرث لطفی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
شهرک ولیعصر پشت بلندمرتبه 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-36730
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار الحسین
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : شهرک ولیعصر پشت بلندمرتبه 2
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:23
زمان پایان : 21:23