برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصار الحسن ع
نام مسئول
احمد تولایی
نام مداح
احمد تولایی فر
نام همیار بهداشت
احمد تولایی فر
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
گلستان شرقی 6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-48488
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصار الحسن ع
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : گلستان شرقی 6
تاریخ شروع : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:0
زمان پایان : 5:0