برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصارالمهدی (عج)
نام مسئول
امیرحسین مطلّبی
نام مداح
حسن جهاندیده
نام همیار بهداشت
علی جاورسجینی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
پردیسان - بلوار بصیرت - جنب مدرسه گیوه چیان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48996
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصارالمهدی (عج)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : پردیسان - بلوار بصیرت - جنب مدرسه گیوه چیان
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0