برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصارالمهدی عج
نام مسئول
علی شاهمرادی
نام مداح
حسین مولوی
نام همیار بهداشت
محمد مولوی
استان
همدان
شهرستان
نهاوند
آدرس
میدان بسیج خیابان هنر خیابان سلمان فارسی دبیرستان راه زهرا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224080171
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصارالمهدی عج
استان : همدان
شهرستان : نهاوند
آدرس : میدان بسیج خیابان هنر خیابان سلمان فارسی دبیرستان راه زهرا
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0