برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصارالحسین ع
نام مسئول
سیدعلی اصغر نظرپور
نام مداح
سیدعلی اصغر نظرپور
نام همیار بهداشت
سیدعلی اصغر نظرپور
استان
کهگلویه و بویراحمد
شهرستان
ياسوج ـ 7591
آدرس
کیلومتر 12جاده سی سخت روستای تنگ سریز مدرسه راهنمایی عرفان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 28-7591-15546
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصارالحسین ع
استان : کهگلویه و بویراحمد
شهرستان : ياسوج ـ 7591
آدرس : کیلومتر 12جاده سی سخت روستای تنگ سریز مدرسه راهنمایی عرفان
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:12