برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصارالحسین .ع.حبیب وند
نام مسئول
جمشید قنبری
نام مداح
جمشید قنبری
نام همیار بهداشت
نعمت مرادی
استان
کرمانشاه
شهرستان
سراب ذهاب
آدرس
روستای حبیب وند
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2528
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصارالحسین .ع.حبیب وند
استان : کرمانشاه
شهرستان : سراب ذهاب
آدرس : روستای حبیب وند
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:27
زمان پایان : 17:27