برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصارالحسین(ع)
نام مسئول
سیداحمدرضا مرتضوی
نام مداح
محمد قلعه بانی
نام همیار بهداشت
سیداحمدرضا مرتضوی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خ نامجو ایستگاه روشنایی ک موثق پ 20
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 707
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصارالحسین(ع)
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خ نامجو ایستگاه روشنایی ک موثق پ 20
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:29