برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصارالحجه
نام مسئول
جاسم نیسی
نام مداح
حسن سیاحی
نام همیار بهداشت
محمدرضا نیسی اصل
استان
خوزستان
شهرستان
سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس
ابوذر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-6441-27292
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصارالحجه
استان : خوزستان
شهرستان : سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس : ابوذر
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:59
زمان پایان : 0:59