برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انصارالحجه عج
نام مسئول
رضا نقی زاده
نام مداح
علی اصغر ارام
نام همیار بهداشت
الیاس کاتبی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
چهاراه ولیعصر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013974
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انصارالحجه عج
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : چهاراه ولیعصر
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:0
زمان پایان : 23:59