برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انجمن متوسلین به حجت الحسن
نام مسئول
حسن زراعتکار
نام مداح
مهدی روحانی
نام همیار بهداشت
فخرالدین مقدم
استان
خراسان رضوی
شهرستان
كاشمر
آدرس
۱۵خرداد ۵
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-9671-49592
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انجمن متوسلین به حجت الحسن
استان : خراسان رضوی
شهرستان : كاشمر
آدرس : ۱۵خرداد ۵
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 20:31