برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امیرالمونین علی ابیطالب (ع)
نام مسئول
علی اصغر بختیار زاده
نام مداح
مهدی عصمتی
نام همیار بهداشت
نیما نبوی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خیابان آذر - کوچه 50
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48710
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امیرالمونین علی ابیطالب (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خیابان آذر - کوچه 50
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0