برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امیرالمومنین
نام مسئول
ایرج رنجبری
نام مداح
ایرج رنجبری
نام همیار بهداشت
مجید مبینی
استان
هرمزگان
شهرستان
ميناب
آدرس
میناب بلوار ساحلی وبروی بهشت زهرا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7981-49601
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امیرالمومنین
استان : هرمزگان
شهرستان : ميناب
آدرس : میناب بلوار ساحلی وبروی بهشت زهرا
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0