برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امیرالمومنین ع فامنین
نام مسئول
محمد عباسی رحیم
نام مداح
علی پایمرد
نام همیار بهداشت
رامین قربانی نژاد
استان
همدان
شهرستان
فامنين
آدرس
فامنین خیابان معلم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224090002
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امیرالمومنین ع فامنین
استان : همدان
شهرستان : فامنين
آدرس : فامنین خیابان معلم
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30