برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امیرالمومنین (ع) روستای زالی یار نظر
نام مسئول
محمدحسین دهقانی
نام مداح
محمد حسین دهقانی
نام همیار بهداشت
کریم جعفری
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
نورابادلرستان روستای زالی یارنظر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4437
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امیرالمومنین (ع) روستای زالی یار نظر
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : نورابادلرستان روستای زالی یارنظر
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0