برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امیرالمؤمنین علیه السّلام
نام مسئول
نورمحمد یوسفوند
نام مداح
حسین صالحی
نام همیار بهداشت
جمشید یوسفوند
استان
لرستان
شهرستان
الشتر ـ سلسله
آدرس
الشتر روستای گریران علیا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-6891-32930
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امیرالمؤمنین علیه السّلام
استان : لرستان
شهرستان : الشتر ـ سلسله
آدرس : الشتر روستای گریران علیا
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:22
زمان پایان : 0:23