برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام هادی(ع) خوزستانی ها
نام مسئول
یاسین خضاری نژاد
نام مداح
احسان احمدی
نام همیار بهداشت
مجتبی انصاری
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- روستای اسفه- آرامستان روستا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-49152
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام هادی(ع) خوزستانی ها
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- روستای اسفه- آرامستان روستا
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 17:30