برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام موسی کاظم
نام مسئول
سید قلی مافی مدنی
نام مداح
سید قلی مافی مدنی
نام همیار بهداشت
حسن پیرمزده
استان
تهران
شهرستان
نسيم شهر (بهارستان)
آدرس
12 متری دوم کوچه ایمان 2 140
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام موسی کاظم
استان : تهران
شهرستان : نسيم شهر (بهارستان)
آدرس : 12 متری دوم کوچه ایمان 2 140
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0