برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام موسی بن جعفر ع
نام مسئول
حسین نوروزی
نام مداح
مسعود نوروزی
نام همیار بهداشت
مسعود نوروزی
استان
همدان
شهرستان
همدان
آدرس
همدان حصارمطهری خیابان شهید کوچکی بوستان بسیج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224010453
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام موسی بن جعفر ع
استان : همدان
شهرستان : همدان
آدرس : همدان حصارمطهری خیابان شهید کوچکی بوستان بسیج
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0