برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام محمدباقر
نام مسئول
علی فرجی
نام مداح
علی فرجی
نام همیار بهداشت
امیررضا فرجی
استان
لرستان
شهرستان
آدرس
پشت بازار خ شهید کرمی مسجد دولتشاهی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-0-15660
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام محمدباقر
استان : لرستان
شهرستان :
آدرس : پشت بازار خ شهید کرمی مسجد دولتشاهی
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 15:0
زمان پایان : 36:0