برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام صادق
نام مسئول
هادی بهتری
نام مداح
سعید فضلی
نام همیار بهداشت
عبدالله رضایی
استان
فارس
شهرستان
استهبان
آدرس
مسجد احمدی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-7451-15195
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام صادق
استان : فارس
شهرستان : استهبان
آدرس : مسجد احمدی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:24
زمان پایان : 17:23