برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام سجاد
نام مسئول
حسن اسماعیلی
نام مداح
قاسم اسماعیلی
نام همیار بهداشت
حسن اسماعیلی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
شهرک شهید رجایی امام علی شمالی10پ15
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209012614
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام سجاد
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : شهرک شهید رجایی امام علی شمالی10پ15
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:41
زمان پایان : 23:41