برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام سجاد(ع)
نام مسئول
حمید عبدالمولی
نام مداح
حسن ساعدی
نام همیار بهداشت
عبدالحسین عبدالمولی
استان
خوزستان
شهرستان
سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس
بستان بعد از پل اصلی شهر سمت چپ موکب امام سجاد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13024
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام سجاد(ع)
استان : خوزستان
شهرستان : سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس : بستان بعد از پل اصلی شهر سمت چپ موکب امام سجاد
تاریخ شروع : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:0
زمان پایان : 23:59