برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام سجاد(ع) خیابان رسالت کوی طلاب
نام مسئول
عباس مهدیزاده
نام مداح
محمد کوهی
نام همیار بهداشت
منصور خلجی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
خیابان رسالت-کوچه طلاب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100295
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام سجاد(ع) خیابان رسالت کوی طلاب
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : خیابان رسالت-کوچه طلاب
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:3
زمان پایان : 23:0