برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام زمان عج
نام مسئول
دسته گل زیادی
نام مداح
دسته گل زیادی
نام همیار بهداشت
مینا خاتمی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
امام زاده ابراهیم خیابان 24متری سوم خرداد آخر حریم راه آهن دست چپ درب 2 حسینیه شهید غلام رضا یقینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226010810
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام زمان عج
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : امام زاده ابراهیم خیابان 24متری سوم خرداد آخر حریم راه آهن دست چپ درب 2 حسینیه شهید غلام رضا یقینی
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:11
زمان پایان : 10:11