برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام رضا
نام مسئول
خلیل سلمانی
نام مداح
خلیل سلمانی سلمانی
نام همیار بهداشت
رضا جعفری فر
استان
گلستان
شهرستان
آزادشهر
آدرس
استان گلستان آزاد شهر نوده خاندوز شهرک امام رضا ع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-4961-32825
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام رضا
استان : گلستان
شهرستان : آزادشهر
آدرس : استان گلستان آزاد شهر نوده خاندوز شهرک امام رضا ع
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:25
زمان پایان : 22:30