برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام رضا (ع)
نام مسئول
میلاد پروینی
نام مداح
میلاد پروینی
نام همیار بهداشت
مهدی قاسمی
استان
کرمانشاه
شهرستان
سنقر
آدرس
بلوار شهید بهشتی شهرک امام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 19-6751-33298
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام رضا (ع)
استان : کرمانشاه
شهرستان : سنقر
آدرس : بلوار شهید بهشتی شهرک امام
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 0:0