برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام رئوف
نام مسئول
یعقوب صادقی
نام مداح
علی رضا سرباغی گلشواری
نام همیار بهداشت
مهدی شهسواری
استان
هرمزگان
شهرستان
ميناب
آدرس
میناب :بلوار ولی عصر جنب تامین اجتماعی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7981-49391
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام رئوف
استان : هرمزگان
شهرستان : ميناب
آدرس : میناب :بلوار ولی عصر جنب تامین اجتماعی
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0