برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسین
نام مسئول
محمود محمدیان بابکی
نام مداح
علی دوست محمدی
نام همیار بهداشت
محمدعلی محمدیان
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
خیابان گلدشت کوچه 44 غربی2 پلاک 7
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48818
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسین
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : خیابان گلدشت کوچه 44 غربی2 پلاک 7
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:54
زمان پایان : 11:54