برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسین
نام مسئول
محمد رضا قله فروش
نام مداح
محمد محمد حسینی
نام همیار بهداشت
مهدیه میرزایی
استان
کرمان
شهرستان
رفسنجان
آدرس
خیابان معلم کوچه 26
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-771-48334
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسین
استان : کرمان
شهرستان : رفسنجان
آدرس : خیابان معلم کوچه 26
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0