برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسین
نام مسئول
حاج مراد ملک حسینی نیا
نام مداح
احمد باژیان
نام همیار بهداشت
حسین ملک حسینی نیا
استان
فارس
شهرستان
استهبان
آدرس
ابنارک ایج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 214040023
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسین
استان : فارس
شهرستان : استهبان
آدرس : ابنارک ایج
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:28
زمان پایان : 9:28