برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسین ع
نام مسئول
سید ابراهیم امامی
نام مداح
علیرضا احمدی
نام همیار بهداشت
محمدرسول یارمحمدی
استان
کرمانشاه
شهرستان
سنقر
آدرس
بلوار شهید ادیبی جنب دادگستری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 19-6751-15020
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسین ع
استان : کرمانشاه
شهرستان : سنقر
آدرس : بلوار شهید ادیبی جنب دادگستری
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:30
زمان پایان : 23:30