برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسین ع
نام مسئول
حخسن قمی
نام مداح
مجید نجاریان
نام همیار بهداشت
محمد شریفی
استان
مازندران
شهرستان
نوشهر
آدرس
مازندران نوشهر روستای نجارده
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4651-47175
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسین ع
استان : مازندران
شهرستان : نوشهر
آدرس : مازندران نوشهر روستای نجارده
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30